HABERLER

e-Arşiv Fatura’ya geçiş 1 Ocak 2020’ye ertelendi

e-Arşiv Fatura’ya geçiş 1 Ocak 2020’ye ertelendi
  • Tarih: 11 - Ekim - 2019

Mevcut e-Fatura ve e-Defter mükellefleri için e-Arşiv Fatura’ya zorunlu geçiş tarihi 1 Ocak 2020 olarak güncellendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 15 Nisan’da yayımlanan VUK Genel Tebliğ Taslağı güncellendi. Resmi bir duyuru yapılmamasına karşın internet üzerinden yayımlanan taslak tebliğde hali hazırdaki mükellefler için e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olma tarihinin güncellendiği görüldü. Buna göre;

  • Hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 1.1.2020  tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu öngörülüyor. Konuyla ilgili 2.2.1 nolu maddenin güncel şekli şu şekilde:”2.2.1-Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Uygulamalarına Dahil Olma Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 20/06/2015 Tarih ve 29392 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalara göre, elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler, en geç 1/1/2020 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri faturaları, Bu Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.”
  • e-İrsaliye zorunlu geçiş tarihinde ise bir değişiklik yapılmadı.  e-İrsaliye için zorunlu geçiş tarihi halen 1 Ocak 2020.

Söz konusu taslak tebliğe ulaşmak için tıklayın!