KURUMSAL

KEP

KEP Nedir?
Kayıtlı elektronik posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

KEP'in amacı nedir?
KEP; elektronik ortamda yapılan her türlü bildirim; ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar, ihale, teklif, sözleşme evraklarının paylaşımı, şirketlerin beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi bir çok farklı içerikli iletiyi, güvenli ve hızlı biçimde karşı tarafa ulaştırır.

Türkiye'de KEP Tarihi
Dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan KEP sisteminin, ülkemize özgü hukuksal alt yapısı 2012 yılı itibarı ile tamamlanmıştır. KEP sistemi, tüm e-iş süreçlerinde kullanılabilir. KEP yolu ile yapılan bildirimlerin taraflar arası uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği vardır.

KEP’in normal bir e-postadan farkı nedir?
KEP iletisinin kim tarafından gönderildiği, kime gönderildiği, ne zaman gönderildiği, teslim edildiği ve okunduğu bilgileri hukuki delil niteliği taşır ve kullanıcının gerektiğinde kullanabilmesi için hizmet sağlayıcı tarafından üretilerek 20 yıl süre ile muhafaza edilir.

KEP'in Avantajları
Elektronik haberleşmenin iş hayatının vazgeçilmezi olduğu günümüz koşullarında, delil niteliği taşıyan, güvenilir ve ekonomik bir yöntemin tercih edilmesi büyük bir gereklilik haline gelmiştir.
- Tarafsız yasal koruma sağlar: Kayıtlı elektronik posta yasal kanıt olarak kullanılabilir.
- Teslim etme ve okunma garantisi sunar: Teslim edildikten 24 saat sonra alıcısı tarafından yasal olarak okundu kabul edilir.
- Gönderiye müdahaleyi önler: Gönderinin bütünlüğünü güvence altına alır, değiştirilmesi önler.
- Zaman kazandırır: Bilgi akışının hızlı ve güvenli ilerlemesini sağlar. Resmi ve ticari yazışmaların hızlanmasını sağlar.
- Kullanım kolaylığı sunar: Kurum ve bireyler, şahsen ulaştırılması gereken veya içeriğin bütünlüğünün korunmasını gerektiren işlemleri, KEP ile bilgisayarındaki bir tuş ile kolayca yapabilir.
- Maliyetleri düşürür: Kağıt kullanımı, arşivleme, posta ve işlem maliyetlerinin düşmesini sağlar.
- Çevrecidir: Kağıt kullanımı ortadan kaldırır. Çevrenin korunmasında katkı sağlar.